Posledné mesiace v susednom Česku rezonuje téma EET – elektronická evidencia tržieb. Česi pritom nie sú jediní, kto obdobné zmeny zaviedol. V Chorvátsku tento systém funguje už od roku 2013, v Maďarsku využívajú hybridný systém registračných pokladníc s online pripojením od roku 2015 a v Slovinsku funguje EET od začiatku minulého roku.

Ako funguje české EET

Zjednodušene povedané, elektronickej evidencii budú podliehať tržby z podnikateľskej činnosti, ktoré boli uhradené:

● v hotovosti
● platobnou kartou
● šekom
● zmenkou
● obdobnými spôsobmi platby, napríklad stravnými lístkami

Základom správnej evidencie je zariadenie schopné komunikovať cez internet (PC, tablet, smartfón, pokladnica alebo pokladničný systém) a pripojenie na internet v čase prijatia platby. Podnikatelia nemusia využívať certifikovaný softvér ani zariadenia, podstatná je funkčnosť a správnosť odosielaných údajov.

Dva názorové tábory

Nové zmeny v evidencii tržieb vytvorili medzi podnikateľmi v Českej republike dva názorové tábory. Tí s nižšími tržbami, sa obávajú dopadu na svoje podnikanie.

Elektronická evidencia tržieb sa zavádza v 4 fázach:

● V 1. fáze boli od 1. decembra 2016 do evidencie zapojení podnikatelia zo segmentu
stravovacích a ubytovacích služieb
● V 2. fáze k nim od 1. marca 2017 pribudli veľkoobchodní a maloobchodní
podnikatelia
● 3. fáza prebehne až o rok – 1. marca 2018 – a do evidencie sa v nej zapoja podnikatelia
z ostatných segmentov (okrem špecifických obchodných činností z fázy 4)
● Poslednou, 4. fázou, bude zapojenie vybraných remesiel a výrobných činností v júni
2018

Druhý tábor však vníma výrazné benefity, ktoré im elektronická evidencia tržieb prinesie. Jednou z najväčších výhod má byť zníženie daní, no aj zbavenie sa stresov z námatkových finančných kontrol. Nový systém totiž Finančnej správe poskytne väčší prehľad o podnikateľoch, ktorí k spracovaniu tržieb a daňovým odvodom pristupujú zodpovedne, preto k nim nebude nutné posielať kontroly.

Pozitívny dopad na trh, štát aj spoločnosť

Okrem spomenutých výhod v administratíve podnikateľov, ktoré súvisia s kontrolami Finančnej správy, zaisťuje nová evidencia spravodlivé podmienky v konkurenčnom prostredí. Je tiež dobrou správou pre zamestnancov, pretože im zaisťuje spravodlivejšiu sociálnu politiku a riadne vyplatené zárobky legálnou, zdanenou formou. Finančné prognózy dopadu novej evidencie na ekonomiku štátu sa javia tiež veľmi sľubne. Podľa odhadov by mala Česká republika získať za 5 rokov zo zapojených segmentov (stravovacie a ubytovacie služby, veľkoobchod a maloobchod) až 60 miliárd.

Pretavené do skutočných čísel by to znamenalo:

● + 420 Kč mesačne ku každému dôchodku
● + 200 km nových diaľnic
● + 6500 Kč mesačne k platu učiteľa

Pomohlo by EET slovenským podnikateľom?

Zavedenie elektronickej evidencie tržieb pomôže nastaviť rovnaké podmienky, dôležité pre konkurencieschopnosť v podnikaní. Tá musí byť založená na kvalite a jednotných podmienok podnikania, a nie na špekuláciách a podvodoch. Ak je podnikanie založené na podvodoch a daňových únikoch, poctivý podnikateľ nikdy nebude môcť konkurovať neférovému podnikateľovi a byť v tomto prostredí úspešný. Všetci chcú využívať výhody bezplatného školstva a zdravotníctva, no zabúdajú na to, že na ich stave sa podieľajú sami. Tieto služby sa zlepšujú najmä vďaka vyváženému a rešpektovanému systému odvodu daní, hovorí Jana Rovčaninová, CEO spoločnosti Allexis.

Aby sa mohol obdobný systém zaviesť aj na Slovensku, okrem postupnej adaptácie na naše ekonomické pomery, bude potrebná aj edukácia podnikateľskej verejnosti a zrozumiteľná interpretácia všetkých benefitov, ktoré môže EET priniesť.