Výsledkom je strata finančných prostriedkov, ktoré štát naliehavo potrebuje pre udržanie vysoko kvalitnej infraštruktúry, služieb a financovanie sektorov ako zdravotníctvo, školstvo a sociálneho systému. Ďalším negatívnym dopadom je zvýšenie daňového zaťaženia na počet obyvateľov a organizácií kompenzujúc chýbajúce financie. Problém sa teda týka každého občana.

Pozrite si ako naše riešenia prispievajú k odstráneniu daňových únikov.