Re-export liekov spôsobuje nedostatok liekov na pultoch lekárni. Nízka cena liekov na Slovensku spôsobuje, že tieto lieky sa stávajú atraktívne pre vývoz do iných členských štátov Európskej únie. Európska únia sa rozhodla bojovať nariadeniami, ktoré zavadzajú jednotnú serializáciu liekov.

My sme sa rozhodli bojovať vývojom riešenia, ktorý by tento problém eliminoval.