Kapacitný model

Kapacitný model

Objektívne kapacitné plánovanie ľudských zdrojov, s cieľom optimalizácie počtu pracovných miest, revízie a dlhodobej optimalizácie procesov. Zároveň pomáha odhaliť aktivity a činnosti, v ktorých klesá výkonnosť procesov.

Viac

Strategické riadenie

Strategické riadenie

Systémové definovanie strategických cieľov v oblasti pôsobnosti organizácie, ale aj v oblastiach zefektívnenia chodu organizácie a jej ďalšieho rozvoja .

Viac

Kompetenčný model

Kompetenčný model

Definovanie a overenie naplnenia požadovaných vedomostí a zručností, sociálnych vlastností a psychologických predpokladov na výkon jednotlivých pracovných pozícii.

Viac

Prieskum spokojnosti

Prieskum spokojnosti

Zisťovanie postojov respondentov prostredníctvom webovej aplikácie.

Viac

Analýza nákladov školských a predškolských zariadení

Analýza nákladov školských a predškolských zariadení

Odhalenie problematických oblastí v štruktúre nákladov školských a predškolských zariadení.

Viac

Správne nástroje pre správne riešenia. Za každých okolností.

Napíšte nám!