IT riešenia

Kontrola a plánovanie zamestnancov v teréne

Kontrola a plánovanie zamestnancov v teréne

Efektívne riadenie výkonu činností v teréne, prehľad o pracovníkoch v teréne, odstránenie zbytočných administratívnych činností, dostupnosť informácií v teréne a maximum času stráveného s klientmi.

Viac

Track & Trace

Track & Trace

Mobilná a webová aplikácia na kontrolu a riadenie obehu produktov

Viac

Elektronická evidencia tržieb/Virtuálna registračná pokladnica

EET/VRP

Aplikácia prístupná ako online služba na internetovej stránke finančnej správy. Prostredníctvom internetu sa do nej podnikateľ pripojí zo svojho vlastného zariadenia, počítača alebo mobilného zariadenia.

Viac

Mobilné CRM

Mobilné CRM

Plánovanie schôdzok a obchodných stretnutí spolu s rýchlym a efektívnym jednaním s klientmi, online zdieľanie nových informácií o klientovi a zároveň prehľadný reporting.

Viac

Business riešenia

Kapacitný model

Kapacitný model

Objektívne kapacitné plánovanie ľudských zdrojov, s cieľom optimalizácie počtu pracovných miest, revízie a dlhodobej optimalizácie procesov. Zároveň pomáha odhaliť aktivity a činnosti, v ktorých klesá výkonnosť procesov.

Viac

Strategické riadenie

Strategické riadenie

Systémové definovanie strategických cieľov v oblasti pôsobnosti organizácie, ale aj v oblastiach zefektívnenia chodu organizácie a jej ďalšieho rozvoja .

Viac

Kompetenčný model

Kompetenčný model

Definovanie a overenie naplnenia požadovaných vedomostí a zručností, sociálnych vlastností a psychologických predpokladov na výkon jednotlivých pracovných pozícii.

Viac

Prieskum spokojnosti

Prieskum spokojnosti

Zisťovanie postojov respondentov prostredníctvom webovej aplikácie.

Viac

Analýza nákladov školských a predškolských zariadení

Analýza nákladov školských a predškolských zariadení

Odhalenie problematických oblastí v štruktúre nákladov školských a predškolských zariadení.

Viac

Správne nástroje pre správne riešenia. Za každých okolností.

Napíšte nám!